מבט כולל

הכנס השנתי השני של הפקולטה לעיצוב
מכוער: היפה החדש / 10.03.14


הכנס השנתי של הפקולטה לעיצוב יעסוק השנה בסוגית הכיעור והיופי החדש על רקע עבודות
עכשוויות בעיצוב, אומנות ואדריכלות. הכנס ידון בשאלה כיצד השתנו ההגדרות של המכוער והיפה
לאורך ההיסטוריה, וכיצד המכוער הופך ליפה המקובל אסתטית ותופש את קדמת הבמה; מדוע אנו
מוקסמים מהמכוער ומהמזוויע וכיצד מתהווים תנאים תרבותיים בהם הדיס-הרמוני הופך להרמוני
והמכוער באמת הופך ליפה האולטימטיבי החדש.


העיסוק במכוער מתקיים בשולי הדיון האסתטי, שהרי יוצרים נועדו ליצור דברים יפים, או לפחות נאים.
אלא שקנה המידה השיפוטי אסתטי הוא תלוי תקופה, חברה ועיסוק דיסציפלינרי. הדיון באסתטי מקיים
יחסיות ערכית ונורמטיבית המשתנה תדיר. יחד אתה משתנה ומתעצבת מחדש בכל פעם תפיסתנו
באשר למה מכוער ומה יפה; המכוער של היום הוא היפה של המחר.


כיעור מהדהד בנו קולות, מחשבות, ריחות, מפגשים ופחדים קמאיים המלווים אותנו מילדותנו והמעצבים
את אישיותנו. הדיון באסתטי מקיים הנחת יסוד על פיה היפה מייצג את הטוב והכיעור מייצג רוע, הרס,
כאוס, אי סדר, דיסהרמוניה, ריקבון, מחלות, מפלצות, רוחות, שדים, אפוקליפסה, גיהינום, זקנה, נכות,
אובדן ומוות.


הדיון האסתטי מפגיש אותנו לעיתים עם סתירה המובנת פנימה, בה כיעור ויופי מקיימים אחד את השני.
במצב זה היופי או הכיעור עומדים בסתירה לפונקציית השימוש, כך למשל במקרה של כלי נשק המציגים
שלמות מבנית אך נושאים עימם הרס ומוות ברמה הפונקציונאלית. הדיסוננס בין צורה לפונקציה משרטט
את גבולות הדיון, מגדיר ומאתגר את הקנון כל העת.


מעצבים אינם חותרים לכיעור הם מהלכים סביבו, מגדירים את גבולותיו, מוגדרים על ידיו,
ובדרך כזו תוצר כפיהם עשוי להוביל לדרך חזותית חדשה.הכנס השנתי של הפקולטה לעיצוב