רשימת המתנה

כאן תוכלו לעקוב אחרי סטטוס העבודה שלכם, בהתאם למספר ההזמנה שנשלח אליכם במייל.

שימו לב!
כניסה לתור תתבצע רק לאחר מילוי הטופס במלואו והכנת קבצים בהתאם!
סטודנט שלא יעמוד בקריטריונים לא יכנס לתור.