science shop בעולם

Science Shop היא מחלקה, אשר מצורפת לעתים קרובות למחלקה ספציפית של אוניברסיטה או ארגונים לא ממשלתיים, המספקת תמיכה במחקר בתגובה לצרכי החברה האזרחית.
 
העבודה שלהם יכולה להיות מתוארת כמחקר קהילתי (CBR). science shop הראשון הוקם לראשונה בהולנד בשנת 1970 ותפקידו העיקרי היה להגביר את מודעות הציבור ולספק גישה למדע ולטכנולוגיה לעמותות או ארגונים ללא כוונת רווח.

כיום פועלות באירופה  ובקנדה מספר שלוחות של science shop אשר מספקות פתרונות מדעיים ומעשיים לבעיות העולות בקהילה.

החזון שעומד מאחורי מודל הscience shop  הוא להפעיל גוף שמספק ידע נגיש לחברה האזרחית ומתופעל ע"י האקדמיה.
למידע נוסף
לחצו כאן