מטרות

מטרת המטע לענות על שאלות וצרכים שמתעוררים בקרב הקהילה , תוך כדי שיתוף פעולה בין הקהילה לסטודנטים ואנשי סגל אשר מעוניינים לתרום את הידע אשר צברו במהלך הלימודים האקדמאים ב HIT .
בפועל אנו מעוניינים לאפשר גישה למחקר מדעי ברמה נמוכה ללא עלות לקהילה.

החזון הוא ליצור גוף שיהיה מושתת בתכנית הלימודים ונותן לתלמידים הזדמנויות לעשות מחקר קהילתי כחלק מתכנית הלימודים שלהם .

המטרה היא שכל אזרח יוכל לפנות לחנות בכל בעיה מדעית/טכנולוגית/ עיצובית שלא נמצא לה פתרון או משאב ו"חנות המטע " תעזור ללקוח למצוא את היחידה והסטודנט המתאים לעבודה משותפת על הבעיה.

פיילוט והקמת תשתית פרויקט הדגל בשנה"ל תשע"ג
במהלך שנה"ל תשע"ג הוקמה חנות המדע ונקראה בשם " מ.ט.ע קהילתי: מדע - טכנולוגיה- עיצוב, בשרות הקהילה "
במסגרת הפרויקט התקיימו במהלך תשע"ג מספר מוקדי מפגש בין ארגונים מהקהילה לסטודנטים אשר שימשו כחממות פיתוח ויחידות מחקר עבור הקהילה ובשותפות עמה. במוקדים אלה עבדו צוותים של סטודנטים מדיסציפלינות שונות בהנחיית אנשי סגל אקדמי ונתנו מענה לצרכים, לבעיות ולשאלות העולות מהקהילות ומהעמותות בשטח.

עם תחילת הפרויקט גויסו למ.ט.ע קהילתי צוות של סטודנטים רכזים שעסקו במיפוי ובדיקת צרכים בקרב עמותות שונות ובהמשך עסקו בהתנעה, ליווי ותיווך של הפרויקטים השונים.
לאחר שנבחרו מספר סוגיות המתאימות לתחומי הידע של המכון גויסו קבוצות עבודה של סטודנטים, מנחים אקדמיים ושותפים מהקהילה שהחלו לעבוד במשותף. הסטודנטים ביחד עם המנחים האקדמיים ואנשי הקשר בקהילה עסקו במחקר, זיהוי צרכים, תכנון, פיתוח ובניית אבי- טיפוס כמענה לצרכי הארגונים והעמותות אשר אין להן נגישות לידע האקדמי.