פרויקטים נוכחיים

הקמת מערך אנרגיה חלופית ומתקני מחזור בבית ספר בשיתוף "מהנדסים ללא גבולות"

הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה עם ארגון "מהנדסים ללא גבולות", עמותת מהנדסים ללא גבולות ישראל פועלת לקידום איכות החיים של האוכלוסייה בישראל ואוכלוסיות מתפתחות ברחבי העולם, באמצעות מיזמים בינלאומיים ומקומיים בתחום פיתוח בר-קיימא עבור קהילות מתפתחות על-מנת לשפר את איכות חייהן באמצעות יישום של טכנולוגיות שונות ולספק תכניות הכשרה, חינוך והעצמה לחברי הקהילות.
הארגון בישראל הינו חלק מהמטרייה הבינלאומית של ארגון הגג, ומשתף פעולה עם קבוצות אחרות, כמו גם עם ארגונים נוספים.

מטרות הארגון הינן:  
• לשתף פעולה עם האוכלוסייה בישראל ואוכלוסיות מתפתחות ברחבי העולם, על מנת לשפר את איכות החיים שלהם תוך כדי יישום של עקרונות פיתוח בר קיימא.
• לקדם פתרונות לבעיות בתחום איכות סביבה תוך כדי יישום פרויקטים הנדסיים ברי קיימא.
• לחנך סטודנטים להנדסה ותחומים נוספים לפתח אחריות לאומית ובינלאומית ולהשתמש בכישוריהם על מנת להעצים קהילות.
 
ניתן לקרוא וללמוד עוד על "מהנדסים ללא גבולות" כאן
 
 
הסטודנטים משתפים פעולה עם בית הספר הירוק "אפאק", צור באחר, מזרח ירושלים.
 
עיקר הפרויקט הוא הקמת מערך אנרגיה חלופית ומתקני מחזור בבית הספר. ביה"ס שואף לגרום לשינויים בהתנהגות של קהילת ביה"ס (תלמידים, הורים, מורים והנהלה) כך ששיקול איכות הסביבה לא יהיה סיסמה אלא יהיה חלק מסדר היום של הקהילה. זאת  ע''י הנחלת תכנים וערכים סביבתיים לתלמידים בדגש על מעורבותו והשפעתו של האדם על  סביבתו והגדלת המודעות לנושא השמירה על איכות הסביבה בבית הספר ובקהילה הקרובה, ויצירת סביבה חסכונית, אקולוגית וירוקה בבית הספר, המושתת על תהליך מתמשך שיהפוך לאורח חיים מובנה.
תוצרים:
1. תכנון של מזרקה שתונע מאנרגיה סולארית, לשם דישון חממה המצויה בחצר בית ספר בצור באחר.
2. הקמת תשתית לתאורה סולארית למגרש משחקים בבית הספר על מנת להוזיל את חשבון החשמל.
 
מנחה: ד"ר חן פרימן
רכז הפרויקט: עידן גרינברג