קבוצת מ.ט.ע קהילתי
 
קבוצת מ.ט.ע  קהילתי הוקמה במטרה ליצור שיתופי פעולה בין קהילות ואוכלוסיות הזקוקות לסיוע בפיתוח פתרונות אשר יכולים להגיע מתחומי העשייה של המכון הטכנולוגי חולון לבין קבוצות סטודנטים רב תחומיות (קבוצות שמורכבות מצוותים של סטודנטים להנדסה, עיצוב, מדעי מהחשב וטכנולוגיות למידה).
הקבוצה מיועדת לסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון ולארגונים אשר מעוניינים לקחת חלק במיזמים השונים שהקבוצה מציעה.
 
"חנות מדע" הינה יחידה בתוך מוסד אקדמי המספקת מענה אקדמי לצרכים של ארגוני החברה האזרחית, עמותות, קבוצות אזרחיות וארגוני מלכ"ר.
מטרת היחידה לספק לארגונים אלה נגישות לידע, מדע וטכנולוגיה המצוי באקדמיה ולהסיר בפניהם חסמים כלכליים ומקצועיים העומדים בינם לבין הידע.
 
השילוב בין סטודנט - קהילה - המכון הטכנולוגי מחולל ידע חדש ומביא להעצמת כל השותפים לפרויקט.
מודל זה מאפשר יצירת פלטפורמה לשותפות אקדמיה-קהילה אשר תאגד סביבה מגוון של קשרים מקיימים ומעצימים עם הקהילה באופן שיתאים לייחודיות המכון הטכנולוגי חולון ויביא לידי ביטוי את כישוריהם האקדמיים של הסטודנטים וחברי הסגל.