מיני אתרים

suspended city


מגישים: דפנה לוין ומיכל הר-גב
 
הקצב המהיר של העיר דורש קנה מידה של תפיסה גדולה יותר ממה שאנו כבני אדם מסוגלים להכיל ולכן המהירות פועלת כמחק: דורסת / מוחקת מראה מקום.
מצב המחיקה מציב שאלה מעניינת: אם אנו נמשכים לקצב המהיר של העיר, איך אפשר לשמר את המאפיין הזה שבאופן פרדוקסלי מוחק את היכולת שלנו לחוות את העיר בקנה מידה אנושי?
ע"י ארגון מחדש של אסתטיקת סאונד יצרנו שיח המבוסס על עומק ומודעות שמטרתם לאפשר את הגדלת קנה המידה ולייצר השהייה שתעבה ותחדד את השכבתיות שהעיר מייצרת ואין באפשרותנו לראות.
 
 
חדשות