חדשות

הגשת סוף סימסטר בסטודיו "וירוס בעיר"

אנו מתכבדים להזמינכם להגשות סוף הסימסטר בסטודיו לעיצוב משולב, שעסק בשאלה האם בכוחה של פעולת העיצוב הויראלית להשפיע על מערכות היחסים במרחב החיים בעיר? האם היא מציעה אלטרנטיבה לפעולה המסדירה המופעלת על העיר "מלמעלה"?
 
מנחים: איתן ברטל, סיגל ברניר ומיכל רינות.
 
ההגשות יהיו ביום ג' ה-1.7.14
ויחלו בשעה 10:00 עד 16:00
בבניין 7, חדר 213
במכון הטכנולוגי חולון HIT
 
חדשות