חדשות

הגשה בקורס עיצוב באמצעות שפה טקסט ואינטרקציה

 

שמחים להזמינכם לתערוכת ה;ג;שות פרו,יק,טים מסכמים ב=קורס ע++צוב
ב,אמ,צ,עות ש//פה טק++סט ו;אינ;טר;אק;ציה

יום שלישי 03.02 בשעה 16:00 ////////////////////////////  בניין 7 חדר 213

חדשות