חדשות

Tempus-IDEA, Politecnico di Milano

 
 

בין ה-10 ל-13 בפברואר 2014 יצאו לפוליטקניקו די מילנו 5 מרצים מן המכון הטכנולוגי חולון – ד"ר סייפן בורגיני, מיכל רינות, אדר' לילך שטיאט וד"ר דרור ק' לוי, מן התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב, וכן ד"ר סיגל קורדובה מהפקולטה לניהול טכנולוגיה – לסדנת הכנה לפיתוח מערכות למידה בסביבת עבודה אינטרדיסציפלינרית: עיצוב, טכנולוגיה וניהול.

הסדנה התקיימה במסגרת שיתוף הפעולה של HIT עם התוכנית Tempus-IDEA ובמימון מלא של האיחוד האירופי.
טמפוס אידיאה, שתוכנית הללימודים לתואר שני בעיצוב משולב מעורבת זה שנתיים בפעילויותיו, הוא קונסורטיום של 10 מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, שעניינו יצירת שיתופי פעולה בינתחומיים תוך עבודה עם גורמי תעשייה. לפרויקט שותפים באירופה מוסדות אקדמיים מובילים באיטליה (הפוליטקניקו של מילאנו), בריטניה (אוניברסיטת ברייטון), ספרד (הפוליטכניקה של ולנסיה), גרמניה (האוניברסיטה של קלן) ושוודיה (אוניברסיטת מלרדלן) ומטיריאל קונקשן (Material ConneXion Italia), מילנו.

בארץ משתתפים בו: שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב; HIT מכון טכנולוגי חולון; אוניברסיטת תל אביב; המכללה האקדמית ספיר; המרכז האקדמי ויצ"ו, חיפה; ואיחוד התעשיינים הישראלי.

בעקבות סדנת ההכנה בפברואר מתקיים בסמסטר השני של התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב הקורס הבינתחומי הייחודי: "ניהול עיצוב: טכנולוגיה, עיצוב, חדשנות" Design Management: technology, design and innovation. בקורס משתתפים 24 סטודנטים, 12 מן התוכנית לתואר השני בעיצוב משולב ו-12 משאר הפקולטות במכון. זהו קורס בן 4 ש"ס, במתכונת של 3 מפגשים מקדימים וסדנה בת שבוע, שמרצים בו ד"ר סייפן בורגיני, מיכל רינות, אדר' לילך שטיאט וד"ר שני מלכה.

עיקרו של הקורס הוא סדנה אינטנסיבית בנושא יצירת שיתופי פעולה בינתחומיים, תוך עבודה עם גורמי תעשייה, שתתקיים במכון בין ה-19 ל-25 במאי 2014 בהשתתפות מנחים מן האיחוד האירופי. התוצרים של סדנה זו, יחד עם תוצריהן של סדנאות שתתקיימנה במקביל במוסדות אקדמיים אחרים, ויחד עם אלה של העמיתים מאירופה, יוצגו בשנקר.

בין ה-6 ל-18 באוקטובר 2014 ייסעו 12 סטודנטים נבחרים מן הקורס להשתתף בסמינר בנושא Future of Design באוניברסיטת ברייטון שבאנגליה, במימון מלא של האיחוד האירופי.

מטרות הקורס:
1. יצירת מסגרת מתודולוגית שתאפשר גישה מולטי-דיסציפלינרית ומונחית צורכי-תעשייה במפגשים שיתקיימו בקורס.
2. הטמעת כלים שנרכשו בסדנת ההכשרה למנחים, שהתקיימה במסגרת פרויקט טמפוס בפוליטכניקו די מילנו.
3. תרגול הכלים והתהליכים הללו בסדנה בת שבוע, תוך עבודה עם שותף נבחר מן התעשייה המקומית ובליווי השותפים האירופיים.
4. הכנת קבוצה של 12 סטודנטים נבחרים לנסיעה של שבועיים לאוניברסיטת ברייטון, ללמידה נוספת של נושאי הקורס.
 
תוכני הקורס:
1. מבוא למתודולוגיות של Design Thinking סביב חדשנות.
2. צורות חשיבה בין-תחומיות וכלי עבודה לשיתוף פעולה בין-תחומי.
3. עיסוק בתפקידו העתידי של העיצוב, תוך יצירת מפגשים בין עיצוב לטכנולוגיה, מדע ואמנות.
חדשות