אורחים בתוכנית

ויזואליזציה של מיפוי ועיבוד נתונים - הרצאת אורח של מר אורן רז

 
מר אורן רז, שירצה ב-4.3.2014 על "ויזואליזציה של מיפוי ועיבוד נתונים", יסקור את התשתית הגיאוגרפית למיפוי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבה הוא מכהן ככרטוגרף ראשי; יבחן את התאמתם של בסיסי הנתונים למיפוי סטטיסטי; וידגים את התהליך של ייצור מפה סטטיסטית ואת הגישה לתוצרים הגיאוגרפיים של הלמ"ס.

 

המפות משמשות כלי עזר לניתוח מרחבי ותצוגה ויזואלית של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומקנות ערך מוסף ללוחות ולתרשימים שהיא מפיקה בפרסומיה השונים; אפשר אף לומר שהן "מעוררות אותם לחיים", וחלקן מאפשרות הצגה של נתונים שאינם ניתנים לייצוג בלוחות.

 

מר אורן רז הוא בוגר האוניברסיטה העברית בגיאוגרפיה ובלימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים, ומוסמך אוניברסיטת קלארק בניהול ותקשורת.

 

הוא משמש מרכז ממ"ג כרטוגרפיה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום מערכות מידע גיאוגרפיות, אגף דמוגרפיה ומִפקד אוכלוסין. התמחותו בעולם ה-GIS  באה לידי ביטוי בתחומים הבאים של עבודתו בלשכה:

- אחראי על הכנת תשתיות גיאוגרפיות;
- מופקד על הכנת בסיסי נתונים למפקד האוכלוסין;
 - אחראי על עיצוב והפקה של מפות סטטיסטיות במסגרת פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כגון השנתון הסטטיסטי לישראל; ישראל במספרים; דו"ח פני החברה בישראל.
 

לחצו על התמונות על מנת לסקור את המפות בגודל מלא -

כיתובים למפות המצורפות (לפי הסדר מימין לשמאל):
1. מפת חלוקות מנהליות בישראל
2. מפת שווי ממוצע של דירות מגורים בתל אביב-יפו
3. מפת רשויות מקומיות בישראל: פריפריאליות ומעמד סוציו-אקונומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות