אורחים בתוכנית

"היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים, והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות"


"היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים,
והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות"
 
הרצאתו של ד"ר אייל פרידמן – החמישית בסידרת ההרצאות בקולוקוויום של התואר השני בעיצוב משולב לשנת הלימודים תשע"ו – תתחקה אחר מקור השוֹנוּת של אוכלוסיות צמחים בתחומי האבולוציה הטבעית והטיפוח המלאכותי.
מחקריו של ד"ר אייל פרידמן, מן המחלקה למדעי הצומח, מכון וולקני, מבקשים להתחקות אחר תהליכי הסתגלותם של צמחים לסביבות משתנות. הוא יישא את דברו במסגרת הקולוקוויום של התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב ביום ג', 22.12.2015, בבניין 7, חדר 213, בשעות 13:45-12:30

 

ד"ר אייל פרידמן
ד"ר אייל פרידמן, שיישא ב-22.12.2015 את ההרצאה החמישית בקולוקוויום של התואר השני בשנת הלימודים תשע"ו, ישוחח על המחקר הגנטי והביוכימי המתחקה אחרי מקור השוֹנוּת של אוכלוסיות צמחים בתחומי האבולוציה הטבעית והמלאכותית (טיפוח).
בהרצאתו יבקש לענות על שורת שאלות:
  • מהם המנגנונים העומדים בבסיס תופעת האון-מכלוא, שבה היברידים גדלים ומייצרים יותר משני הוריהם?
  • כיצד קשורה השוֹנוּת ברמות מולקולריות שונות, כולל ״רעש״ שמקורו בטעויות קריאת הקוד הגנטי הקנוניאלי, להסתגלותם של צמחים לשינויי אקלים?
  • האם וכיצד יאפשרו היברידיזציות בין המינים התרבותיים לבין קרובי הבר שלהם יבוא של מנגנונים שנעלמו מן החקלאות – על מנת לאפשר תירבות-מחדש בתנאי אקלים קיצוניים יותר?
ד״ר אייל פרידמן קיבל את הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית בשנת 2002. הוא חזר לישראל בשנת 2005, אחרי מחקר בתר-דוקטוריאלי באוניברסיטת מישיגן. שם גילה, במסגרת מחקרים ביוכימיים בצמחים, את מה שקולומבוס חיפש ולא מצא: מהו המקור לריח הציפורן שרופאי השיניים אוהבים כל כך?
אייל פרידמן מתעניין בבסיס המולקולרי והביוכימי של השוֹנוּת המורכבת בצמחים ובמכלואיהם, תוך פזילה למערכות מודל אחרות, כגון שמרים ואצות. תחומי המחקר שלו כוללים אנליזות גנטיות, מטבוליות וביוכימיות, הבאות להתחקות אחר תהליכי אדפטציה של צמחים לסביבות משתנות.
 
להרחבה ראו:
חדשות