התוכנית בתקשורת

תנו להם את הטכנולוגיה, הם כבר ידעו מה לעשות איתה

חדשות