מיני אתרים

סמינר מתארח

כחלק משיתוף הפעולה בין תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב משולב לבין אוניברסיטת ISIA ברומא, נבחרו השנה 6 סטודנטיות וסטודנטים לייצג את התואר השני של הפקולטה לעיצוב במסגרתISIA Design Week 2014, שהתקיים ב-14-9 במארס באוניברסיטת העיר פורדנונה (Pordenone), איטליה.
לאור הצלחתו של הסיור ב-2012 הוחלט לקיים גם את סמינר 2013 באוסטריה, ולהציב במרכזו את הביקור בפסטיבל ארס אלקטרוניקה בעיר לינץ. הפסטיבל, שכותרתו הייתה השנה Total Recall – The Evolution of Memory, ריכז מפגשים בין אמנים, מעצבים, תיאורטיקנים ומדענים העוסקים בהיבטים השונים של מושג הזיכרון: אם באמצעות מחקרים נוירו-פיסיולוגיים בחקר המוח, אם באמצעות בחינת ההשלכות של טכנולוגיות אחסון הנתונים החדשות, ואם באמצעות דיון על אודות מושג הזיכרון בהקשריו התרבותיים.
בסוף חודש אוגוסט – תחילת ספטמבר 2012 התקיים הסמינר המתארח בעיר לינץ שאוסטריה, בעקבות הזמנתה של התכנית לעיצוב משולב להיות אורחת של פסטיבל ארס-אלקטרוניקה המתקיים בה מידי שנה, במטרה לבחון שיתופי פעולה אפשריים בין שני המוסדות.
בקיץ 2011 יצאו סטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בעיצוב משולב לסמינר לימודי בהולנד. במסגרת הסמינר, שנמשך שבוע ימים, נערכו ביקורים ומפגשים שונים
חדשות