קורסי חובה

 
 
קורסי חובה וסמינרים בתוכנית תואר שני בעיצוב משולב
 
 
 
 

    
 
שנה א'.
שיטות מחקר
מנחה: ד"ר דן צחור
 
בחינה ולימוד של תהליכים בפיתוח רעיונות עיצוביים. הקורס עוסק בשיטות לזיקוק הרעיון ובחינתו ודרכים לחקירת המרחב התרבותי והפיזי שבו מופיע האובייקט. הקורס מתמקד באיתור השחקנים השונים בתוך שדה הפעילות העיצובי (יצרנים, מפיצים, משתמשים ישירים ועקיפים) ובהקניית כלים למחקר כמותני ואיכותני. 
עולם המושגים בתחום המחקר, דוגמת מחקרי התכנות, מחקרים כמותיים ומחקרי שוק, מיושם כיום בתהליכי קבלת החלטות, בחינת הצעות , קביעת סדרי עדיפות ועוד. המעצב, הנמצא על קו התפר שבין העולם היצירתי, האמנותי והאיכותי לבין העולם ה"ממשי" של עלות\תועלת, קריטריונים ודרישה לנתונים וניתוחים כמותיים משכנעים, חייב להכיר ולהבין את עולם המושגים הזה.   

 
הקורס עוסק בין השאר:
 • מתודולוגיה של עיצוב; האובייקט ותרומתו (WHY?).
 • חקירת השדה – על תשוקות של שחקנים: בין יצרנים, מתווכים וצרכנים (WHO?).
 • האובייקט וסביבתו – קיימות והמרכיב התרבותי (WHERE?).
 • חקר משתמשים – תצפיות, שאלונים, סקרים ומחקר המונים.
 • הטרנד – הפיכת המבוקש לאובייקט.
 • קריאת כיוון – עבודת צוות, סיעור מוחות ובחירה בין אפשרויות.
 • זיקוק ראשוני של רעיון – ספרות מחקר, מאגרי מידע ומסעות השראה.
 


 
שנה א'.
סמינר בשפת העיצוב – סמל ודימוי.
מנחה: פרופ. עינת לידר
 

הקורס עוסק בדימויים וסמלים כמושגי יסוד בשפה החזותית בתחום העיצוב. הנושאים הללו יידונו בפרספקטיבות היסטוריות ועכשוויות, תוך התייחסות לחומרים, טכנולוגיות ושיטות ייצור, חברה, פוליטיקה, כלכלה, מיגדר, מסורת, אופנה, צרכנות, אקולוגיה ועוד.

השינויי ההיסטורי בתפישת התרבות והמרכיבים היוצרים אותה, חולל שינוי יסודי בתחומים חזותיים מסורתיים ושילב אותם במרחב של "תרבות חזותית": אמנות, תיאטרון, צילום, קולנוע, טלוויזיה, ארכיטקטורה ועוד, והביא למעורבותם של מרכיבים חדשים היוצרים ומזינים תרבות.

מושגים חדשים של מרחב, חומר , טכנולוגיה, כלכלה ופוליטיקה הביאו ליצירת "תרבות חזותית" חדשה התלויה בגורמים שאינם בהכרח חלק מהשיח התרבותי הממסורתי ומחייבים חשיבה מחודשת של מושגי יסוד.
 
 

 
שנה א'.
סמינר באקולוגיה עירונית.
מנחה: ד"ר סייפן בורגיני.

הקורס מהווה סקירה של מערכות מרכבות, תיאוריות, ואפליקציות לעיצוב במערכות עירוניות אקולוגיות – במטרה להביא פרספקטיבות שונת בהבנת הדינאמיקה של מערכות אנושיות טבעיות.

הקורס מציע הקדמה נגישה לקונספטים בסיסיים וראיונות אשר מפותחים במדעים מורכבים, ולחקור מעט מהמערכות התואמות היותר מעניינות, תוך לימוד המבנה הרשמי שלהן. ערים, רשתות חברתיות, מזג אויר, שווקים פיננסים, הן דוגמאות למערכות מורכבות אשר מחקרם מעלה הנחיות בסיסיות להשקפות עולם עכשוויות.
ספציפית, עיור מערכות אקולוגיות הן אחת מהתופעות המתפתחות במהירות רבה בעידן זה. תמיכה במסגרת מחשבתית משולבת בין המדעים לדיסציפלינות העיצוב הינה הבסיס להבנה טובה יותר של מערכת הגומלין במשחק, והינה המטרה לקראת מורכבות הפרדיגמות המוצגות במהלך הקורס.
 
 


שנה ב'.
סמינר במינהל עיצוב
המנחה: יוראי גבריאלי

מטרת הסמינר להקנות למשתתפים הבנה מקיפה ומעמיקה של חדשנות כתהליך וכתוצר, ולחזק את יכולתם של המשתתפים להבנות תהליך חדשנות רלבנטי ומותאם לסביבת הפיתוח העסקית והתרבותית. הסמינר מורכב משלושה נדבכים: בסיס תיאורתי להבנת רעיונות מרכזיים הקשורים לתחום החדשנות, שימוש אסטרטגי בחדשנות בסביבות עסקיות, ו-סימולציה של תהליך עיצוב וניהול חדשנות בקונטקסט מורכב.
 
הסמינר שם דגש על הבנה של סביבות ייצור ופיתוח ועל חשיבה העיצובית כרכיבים קריטיים לגיבוש סכימה מושכלת ומעשית ליצירת חדשנות.

במסגרת הקורס ילמדו, ידונו  ויתורגלו נושאים כמו: דינמיקה חברתית בעידן האינטרנט של העצמים,
טקסונומיה ואפיסטמולוגיה של חדשנות, Business Thinking, Business Design, Design Thinking
יצירתיות אסטרטגית, תיאוריית התוצרים – מיפוי וניתוח תנאי סף לפיתוח חדשנות, מסע החדשנות, הסכימה העיצובית ככלי לעיצוב חדשנות ונוספים.
 
 

 
שנה ב'.
סמינר בחקר העתיד וחיזוי טכנולוגי
המנחה: יוראי גבריאלי

בסביבה דינמית ומהירה, נדרשים מעצבים, יזמים ומובילי שינוי ואינטגרציה לחקור את ההווה והעתיד בו זמנית. ההאצה הטכנולוגית והיצירתית, במגוון תחומים בו זמנית, מצריכה כלים ברורים ומסודרים להתבוננות קדימה ולניתוח אינטגרטיבי של מגמות שינוי מבוססות ומתהוות.  הקורס מציג גישות שונות לחקר העתיד ויתמקד בגישה אינטואיטיבית לניתוח מגמות והשפעתן באמצעות תרחישים אינטואיטיביים וכלי שיתוף ידע.

 
בין מכלול הנושאים שהקורס יעסוק בהם ניתן לציין את הנושאים:
 • מיפוי וחקר מגמות שינוי בתחומים שונים הכרת מקורות ידע ומודלים לחיזוי עתידי.
 • בניית מודל אבולוציוני של מגמה. 
 • גיבוש מודל היתכנות ואימפקט של עתידים אפשריים.
 • ניסוח תחזית טכנולוגית לפיתוח הולמת מגמות בתחום ספציפי.
 • ניסוח תרחישי אינטגרציה.
 
 

 
שנה ב'.
עבודת גמר א' – מחקר ואיפיון
מנחים: ד"ר יעל אילת, איתן מכטר,

הכשרת הסטודנטים לחשיבה במונחי פרויקט סופי, בתהליך המשלב פיתוח, חקירה והיצג. החקירה והאפיון של הנושא, המתגבשים תוך כדי ניתוח ועיבוד של החומר, לצד עיון בספרות ובתקדימים רלוונטיים, מאפשרים לסטודנט לזקק את הנושא ולתכנן את תהליך העבודה. תהליך זה נועד להציע פירוש אישי, תיאורטי, אמפירי ויצירתי לתפיסת העיצוב המשולב (באמצעות פרויקט הגמר) במתכונת ספירלית, תוך קבלה מתמדת של משוב, תיקון ועדכון.

בהיות פרויקט הגמר פרויקט אישי בבחירת הסטודנט, משמש הסמינר כ"מסלול ההמראה" שלו וביסוס לימודי ומחקרי של רציונאל הפרויקט. לאורך הסמסטר, בהתאם לנושא הפרויקט הספציפי של כל אחד מהסטודנטים, מגובש  נושא הפרויקט על בסיס תובנות מתהליך הלימוד והחקר לכדי אפיון סדור, המאפשר לסטודנט לפתח ולעצב אותו במהלך הסמסטר השני.
 
 

 
שנה ב'.
עבודת גמר ב' – פיתוח וסיכום
מנחים: קבוצה רחבה מתוך סגל התוכנית.

מטרת הקורס היא להוציא מהכוח אל הפועל את ההצעה שאושרה על ידי הוועדה האקדמית של פרויקטי  חקר ואפיון. בשלב זה נפרד הסטודנט מצוות המנחים ומתחיל תהליך –הגמר בקורס פרויקט גמר א' אינדיבידואלי של פיתוח, מחקר וכתיבת/בניית הפרויקט עם מנחה אישי.  
 
ההתמודדות עם קנה מידה פרויקטלי מאפשרת לסטודנטית או לסטודנט להביא לידי ביטוי את מכלול הידע והניסיון שנצבר בקורסים העיוניים, המחקריים והמעשיים בתוכנית, ולהציע פרשנות משלו/ה לתפישת העיצוב המשולב.