קורסי בחירה

קורסי בחירה בתוכנית לעיצוב משולב - הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון HIT

במסגרת תוכנית הלימודים בתוכנית לעיצוב משולב מהווים קורסי הבחירה השלמה פריפריאלית של תוכנית הלימודים, ומאפשרים לכל אחד מידה של מיקוד אישי.
בהתאם לתוכנית הלימודים יש להשלים 6 קורסי בחירה, שלפחות אחד מהם הוא קורס סטודיו (פרויקטאלי) ושנים מהם הם קורסים עיוניים.
 
רשימת הקורסים:
 

חשיבה עיצובית כמנוף לחדשנות: טכנולוגיה מסייעת לגיל השלישי- חדש
מנחה: ד"ר דרור ק. לוי
הקורס יעסוק בתהליכי מחקר ופיתוח ידע יישומי של טכנולוגיה מסייעת לגיל השלישי. זהו קורס אינטרדיסציפלינרי הפועל במסגרת "חשיבה עיצובית" (Design Thinking) ככלי לקידום חדשנות. מטרתו ללוות פרויקטים בעלי פוטנציאל לחולל מנופי צמיחה בעולם העסקי של יישומי בריאות של הגיל השלישי, בהתאם לקבוצות היעד ומשתמשי-הקצה בתחום זה. הליווי יימשך למן שלבי הייזום והמחקר, התכנון והפיתוח ועד להצגת אב טיפוס. 
השנה יתמקד הקורס בשיתוף הרשות למחקר ופיתוח במכון ומכבי שירותי בריאות. אנשי מקצוע מן המכון ומטעם מכבי שירותי בריאות – רופאים בתחומים הרלוונטיים – ילוו את הפרויקט, יספקו את הנתונים בזמן אמת, ימפו את הצרכים העיקריים בתחום הפרויקט ויגדירו את המטרות. 
 
 

תכשיטים מקומיים - חדש
מנחה: פרופ. עינת לידר
במסגרת הקורס יתכננו הסטודנטים, יעצבו  וייצרו סדרה קטנה (2-3 פריטים) של תכשיטים העוסקים בתרבות ובחומרים בהקשרים מקומיים. הקורס ייפתח בהרצאת מבוא על הנושא, סיור ובתרגיל ביניים המתייחס לזהות, מחאה, הצהרה וכדומה. לאחר מכן, יבחר כל סטודנט/ית את הנושא בו ירצה להתמקד, יחקור, יתמקד בקונספט מוביל, ייצר מודלים ומתוכם יבחר את הסדרה הסופית, תוך הסתמכות על התעשייה המקומית.
 
 

חקר ההוויה הפסיכולוגית של האובייקט
מנחה: איילת גונדר
הקורס מבקש ליצור מרחב חקירה תיאורטי ומעשי לבדיקת הקשרים פסיכולוגיים ונרטולוגיים בעיצוב. זאת, מתוך הנחה שחומרי הגלם של המעצב אינם רק חומרים פיזיים למיניהם, אלא גם חומרים , שמתוכו מתהווה meeting of mindsמנטליים. בדומה לסוגי יצירה אחרים, גם בעיצוב מתקיים אותו משמעות חדשה.  המטען התרבותי עימו מגיע הלקוח, החלומות שלו, צרכיו ופחדיו, כל אלו משפיעים על עבודת העיצוב  חלומותיו, שאיפותיו, האג'נדה שהוא בא עימה. – בדרכים רבות. מן העבר השני נמצא המעצב עצמו ובתווך, ביניהם, נמצא המרחב החברתי-תרבותי, המציאות היום יומית. המציאות הזו מחלחלת אל תהליך העיצוב, אך גם מושפעת ממנו. במהלך הקורס נראה כיצד ההוויה העיצובית קובעת את התודעה  המציאות – המנטלית, מבנה, משמעות וחוויה. ולהיפך: התודעה קובעת את ההוויה ואת משמעות העיצוב מתהווה כל העת ואינה הוויה במובן הסטטי. העיצוב אינו "דבר", אלא התרחשות שבמפגש.
 
 

עיצוב באמצעות שפה, טקסט ואינטראקציה
מנחה: ד"ר דניל אומנסקי
קורס סטודיו זה מציע התנסות רעיונית ומעשית בתחום עיצוב אינטראקציה באמצעות המדיום של שפה וטקסט. ביסודו עומדת ההתבוננות בחברה המודרנית כשטופה בזרם מילולי בלתי פוסק, הן במרחב הרשת והן במרחב הפיזי הציבורי. כריית טקסט מתוך רשתות חברתיות, עדכוני חדשות ושלל תכנים דינמיים מציעים שפע של חומרי גלם לעיצוב חוויות אינטראקציה ודרך חדשה להסתכל על יחסי הגומלין בין האדם למדיית המונים. לשם כך, הקורס יציג את עקרונות היסוד של תכנות לסביבות אינטראקטיביות  ואת הכלים לעיצוב פרמטרי בשפת
.Processing
 

אדם וקהילה
מנחה: ד"ר איתן מכטר
הקורס יבחן תפיסות כלכליות וחברתיות שונות כפי שהן מיוצגות בשיח החזותי, ויבחן את המתחים שבין עשייה אמנותית, עמדה פוליטית, והקשרים חברתיים וחינוכיים של התרבות החזותית. תבחן הזיקה בין מבנים חברתיים ותנועות מחאה לייצוגי מחאה וביקורת בנוף החזותי הדיגיטלי והאורבאני. יון מיוחד יוקדש לתפקיד החברתי של העיצוב ולמאפיינים סוציולוגיים של קהילת המעצבים והפרקטיקה העיצובית. הקורס יציע קריאה סוציולוגית של המהפכה החזותית ויאתגר את התיאוריות הקיימות שמקורן במבט פילוסופי מופשט במהותו. הרשתיות כתהליך וכתוצר מעצב דפוסי חשיבה והתנהגות, הקורס יאפשר לחשוף בפני הסטודנטים את התנועה מהממשות למרחב הווירטואלי במכלול של פרקטיקות חיים תוך שימוש באמצעי ייצוג ומיתוג.
 
 

זהות ומקום
מנחה: יוסף סוכרי
הקורס יעסוק בביאור בשתי סוגיות מרכזיות בעולם המודרני הקשורות זו בזו לבלי התר: זהות • ומקום .   במהלך הקורס נחשוב את זהותו המורכבת של האדם בעידן שלנו ונשאל את שאלת המקום. • על מנת לעשות זאת באופן העמוק והיסודי ביותר ננתח גם את כל הנקודות העומדות בליבן של • הסוגיות הללו: חירות, תודעה, שוויון, שפה, אותנטיות.

סוגיות מתקדמות בעיצוב המרחב
מנחה: ד"ר יעל אילת – ואן אסן.
סדנה זו תתמקד לפיתוח מתודולוגיה מחקרית סביב מושג מרכזי בתחום העיצוב תוך פיתוח גישה ביקורתית ביחס אליו. הסדנה תעסוק השנה במושג של העיצוב הגנרטיבי (Generative Design) במסגרתו האובייקט העיצובי הינו תוצר של חוקיות המתוכנתת באמצעות אלגוריתם מתמטי. האובייקט העיצובי לפיכך אינו קבוע והוא ניתן לשינוי בתוך מערכת הכללים של האלגוריתם. סוג זה של עיצוב מהווה הרחבה למתודות התכנון והביצוע בדיסציפלינות העיצוב השונות, ומכאן גם לאופי התוצרים ומאפייניהם האסתטיים. התוצר של קורס הינה תערוכה שתפתח בראשית חודש יולי בגלריה המחקרית של התואר השני בעיצוב משולב, בחלל גלריה ויטרינה של הפקולטה לעיצוב. הסטודנטים הלומדים בקורס יהיו שותפים פעילים לכל תהליכי הכנת התערוכה: מחקר, פיתוח קונספט אוצרותי, עיצוב, כתיבת הטקסטים, הפקת ותליית התערוכה. לשם כך יילמדו מושגי יסוד הקשורים לפרקטיקה האוצרותית על היבטיה התיאורטיים והפרקטיים. סטודנטים שיהיו מעוניינים יוכלו לקחת חלק גם באוצרות תערוכת הבוגרים הראשונה של סטודנטים מהתואר השני בעיצוב משולב.
 
 

עיר – מרחב של יחסים
מנחה: צמרת הראל כנות
הקורס מתמקד במחקר ועיצוב במרחב העירוני בהשראת הגישה החינוכית שהתפתחה ב- Reggio Emilia איטליה. הגישה קרויה על שם העיר בה היא נוסדה, גישה יצירתית ייחודית המשלבת תחומים רבים (כוריאוגרפיה, ארכיטקטורה, מוסיקה, אומנות, עיצוב, ועוד) ,הפועלת במגוון שפות לביטוי היחסים בין הילדים לבין עירם.  הגישה רואה ביחסים עם המקום בסיס להתפתחות של זהות וצורה. 

העיצוב בקורס מבוסס על מחקר משותף של סטודנטים וילדי בית ספר יסודי לבחינת המרחב העירוני, כתשתית ערכית ופיזית לעיצוב. עיצוב הדן במרחב הציבורי על פי תפיסתם, תנועתם ופליאתם הייחודית של הילדים. העיר תהא מעבדה חיה של אקספרימנט, יצירתיות ותנועה, הבוחנת עיצוב כמרחב דינאמי של יחסים.