מבנה התוכנית

 
 
נתונים כלליים
 • משך הלימודים לתואר השני בעיצוב משולב הוא שנתיים.
 • תוכנית הלימודים היא בהיקף של 45 נקודות זכות (נ”ז).
 • כל שנה מחולקת לשני סמסטרים בני כ-13 שבועות כל אחד.
 • היקף הלימודים בכל סמסטר הוא 16-13 שעות שבועיות (ש"ש).
 • הלימודים מתקיימים בכיתות ייעודיות במכון הטכנולוגי חולון, ומרוכזים ביומיים (ביום ג' ויום ו').
 • במהלך לימודי השנה השנייה יגישו הסטודנטיות והסטודנטים עבודת גמר השקולה ל-6 נ”ז.
 

 
רשימת הקורסים
תוכנית הלימודים משלבת תיאוריה ופרקטיקה, מחקר עיוני והתנסות מעשית, והיא מורכבת מקבוצות קורסים:
 
קורסי חובה:
 • מעבדות עיצוב (3 קורסי חובה) – קורסי הליבה של התוכנית.
 • סמינרים (4 קורסי חובה) – העוסקים בהרחבת השיח על אודות העיצוב והעמקתו.
 • קורסי חקר – העוסקים בהיבטים המתודולוגיים של חקר העיצוב ובפיתוח פרויקט הגמר.
 
 
קורסי בחירה:
 • קורסים עיוניים
 • קורסי סטודיו
 
במהלך השנתיים על הסטודנטיות והסטודנטים להשתתף ב-6 קורסי בחירה, שיכללו לפחות קורס סטודיו אחד ושני קורסים עיוניים.

 
מעבדות עיצוב
במסגרת התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב פועלות שלוש מעבדות עיצוב מחקריות, שהן קורסי הליבה של התוכנית:
 • מעבדת עיצוב משולב – היחס בין הממשי לווירטואלי בתחום העיצוב
  סמסטר א', שנה א'
 • מעבדת עיצוב משולב ממוקד – העיר כפרויקט של עיצוב
  סמסטר ב', שנה א'
 • מעבדת עיצוב משולב רב היקף – מדע\טכנולוגיה\עיצוב
  סמסטר א', שנה ב'
 

 
סמינריונים
נוסף על מהלך הלימודים הרגיל מקיימת תוכנית הלימודים של התואר השני בעיצוב משולב סמינריונים מחלקתיים ייחודיים, שאינם מופיעים בידיעון של המכון הטכנולוגי, חולון.
 
סמינריונים אלה כוללים: ימי עיון, כנסים וסדנאות הנמשכות כמה ימים שמעבירים מרצים מחו"ל, וכן סמינריונים לימודיים במרכזי עיצוב בחו"ל, הנמשכים כשבוע ימים. הלימודים בשבוע זה הם רצופים ואינם מתנהלים אך ורק בימי הלימוד הרגילים.
 
על הסטודנטיות והסטודנטים לצבור במשך שתי שנות הלימוד 6 סמינריונים, והם אינם מקנים נקודות זכות.
 • סמינריון לימודים מתארח – 7-6 ימים בחו"ל (שקול ל-2 סמינריונים).
 • סמינריון לימודים מארח – 6-5 ימים במכון (שקול ל-2 סמינריונים).
 • יום עיון, כנס, סדנת אמן (שקל ל-1 סמינריון)

 
חלוקת קורסים לפי סמסטרים
 
 

חלוקת הקורסים לפי סמסטרים

 

סמסטר א
 

 

סמסטר ב
 

 

סמסטר ג
 

 

סמסטר ד
 
 
                   
קורסי מעבדות עיצוב חובה
3 קורסים
12 נ"ז
 
מעבדות עיצוב משולב
37001- 6 ש"ש
4 נ"ז
 
מעבדת עיצוב משולב
ממוקד
37002- 6 ש"ש,
4 נ"ז
 
מעבדת עיצוב
משולב רב היקף
37003- 6 ש"ש,
4 נ"ז
     
                   
קורסי סמינרים
חובה
4 סמינרים
12 נ"ז
 
סמינר בשפת עיצוב
37005- 3 ש"ש,
3 נ"ז
 
סמינר באקולוגיה עירונית
37006- 3 ש"ש
3 נ"ז
 
סמינר בניהול עיצוב
37007- 3 ש"ש
 
3 נ"ז
 
סמינר חקר וחיזוי
37008- 3 ש"ש
 
3 נ"ז
 
                   
קורסי חקר
חובה
3 קורסים
8 נ"ז
 
שיטות מחקר
37004- 2 ש"ש
 
2 נ"ז
     
עבודת גמר מחקר ואיפיון
37009-3 ש"ש
2 נ"ז
 
עבודת גמר פיתוח
וסיכום
370010- 6 ש"ש
4 נ"ז
 
                   
קורסים עיוניים
בחירה
לפחות 2 קורסים
4-10
 
קורס עיוני
בחירה
2 ש"ש
2 נ"ז
 
קורס עיוני
בחירה
2 ש"ש
2 נ"ז
 
קורס עיוני
בחירה
2 ש"ש,
2 נ"ז
 
קורס עיוני
בחירה
2 ש"ש
2 נ"ז
 
     
     
קורסי סטודיו
בחירה
לפחות קורס 1
3-9
 
קורס סטודיו
בחירה
4 ש"ש
3 נ"ז
 
קורס סטודיו
בחירה
4 ש"ש
3 נ"ז
 
קורס סטודיו
בחירה
4 ש"ש
3 נ"ז
 
קורס סטודיו
בחירה
4 ש"ש
3 נ"ז
 
                   
עומס שעות לסמסטר:
 
דרישה לתואר (נ"ז):
 
4 קורסים
13-15 ש"ש
 
11-12 נ"ז
 
4 קורסים
15 ש"ש
 
12 נ"ז
 
4 קורסים
14-16 ש"ש
 
11-12 נ"ז
 
3-4 קורסים
11-15 ש"ש
 
9-12 נ"ז
 
חדשות