תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב משולב M.Design
 

 

תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב משולב היא מסלול ייחודי, פורץ דרך וחדשני, המבקש להקנות לסטודנטיות ולסטודנטים ראייה מערכתית של העיצוב בעולם דינאמי ומשתנה. היא עוסקת בפיתוח והטמעה של חשיבה אינטרדיסציפלינרית, המקדמת חדשנות בשדה ההוראה והמחקר. זהו מקום המעמיק את השיח בין מדע, טכנולוגיה ועיצוב, חוצה שדות רבים ומאפשר שיתופי פעולה כלל פקולטטיים במכון הטכנולוגי חולון ומחוצה לו.
 

התוכנית מסתמכת על מעבדות עיצוב, על סמינרים רעיוניים ועל שיעורי סטודיו מעשיים, שבהם נבחנים דרכי פעולה חדשניות ופתרונות יישומיים לבעיות העומדות על הפרק כיום ולאלה שיעסיקו את מעצבי המחר. חלק בלתי נפרד מלימודי התוכנית, המשלבים עבודה פרטנית ועבודת צוות, הם כנסים ארציים ובינלאומיים, סיורים לימודיים במרכזי עיצוב ושיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים, מוזיאונים וגורמים חוץ מוסדיים בארץ ובחו"ל.
 

לכניסה לעמ' הפייסבוק של התוכנית

חדשות