מבט כולל

 
מוסדות אקדמים בישראל: 

HIT's Logo al-qasemi The Max Stern Yezreel Valley College's Logo

KAYE sapir beit berl


 

 
שותפים ישראלים אחרים:

VaRaM ISRAEL MINISTRY OF FORGEIN AFFAIRS DIVISION FOR CULTURAL The National Union of Israeli students TAU

 
 
שותפים אירופאים:

Che EAIE esmu PHK
LIUC university of Bristol WUT