שותפים ישראלים אחרים

משרד החוץ – אגף קשרי תרבות ומדע

לוגו האגף לקשרי תרבות ומדע במשרד החוץ


"בעיצוב תרבותו, עומד כל עם ברשות עצמו. ייתכן כי זהו המקלט האחרון לריבונותה של כל מדינה קטנה"
(אבא אבן).

משרד החוץ הוא יצואן התרבות הגדול ביותר של ישראל, ייצוא הקוצר שבחים, דווקא בתקופות קשות לדימוי הישראלי. ציניקנים מדווחים שרבים ממבקרינו הסוררים במיוחד עומדים נפהמים מול מגוון היצירה הישראלית המרשים בתחומי מחול, ספרות, מוזיקה, תאטרון, קולנוע ואמנות פלסטית. ראשיתו של האגף לקשרי תרבות ומדע הייתה צנועה: מדור ליחסי תרבות ב"מחלקה המדינית" תחת שרביטו של שר החוץ הראשון, משה שרת. בקביעת האכסניה הייתה משום אמירה, כי תחום התרבות הוא חלק ממכלול פעולות ההסברה להצגת דימויה של ישראל הצעירה בעולם. בשנה השנייה לפעילות משרד החוץ אוחדו פעילויות ההסברה והתרבות למחלקה אחת שנקראה "המחלקה לתרבות ולהסברה". ברם, בתחילת שנות השישים הופרדו השתיים, כאשר למחלקת התרבות נוסף תחום חדש – המדע.

מחלקת קשרי תרבות ומדע זכתה למעמד של אגף עצמאי בשנת 1993, והוא כולל כיום שלוש מחלקות: "מחלקת ספרות ואמנויות"- הכוללת מדורים מקצועיים לאמנויות הבמה, אמנויות פלסטיות, מוזיקה, קולנוע וספרות; "המחלקה לשיתוף פעולה תרבותי ומדעי" – הכוללת את מדורי הסכמי תרבות ומדע, חינוך, ספורט, חילופי נוער וארגונים בין-לאומיים, מדע ומלגאים.

מחלקה זו אחראית בין השאר על הסכמי תרבות ומדע של מדינת ישראל עם מדינות זרות ועל עריכת תכניות תלת-שנתיות לשיתוף פעולה תרבותי ומדעי. ונוסף על אלו, "מחלקת מינהל ותקציב" – העוסקת בתקצוב ייצוא התרבות הישראלית, אירוח נציגי תרבות ומשלחות מחו"ל ובתקצוב הכללי של האגף.