שותפים אירופאים

(Padagogische Hochschule Karnten/ Viktor Frankl Hochschule (AT