מוסדות אקדמים בישראל

מכללת קיי

לוגו המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי


המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי הנה המוסד האקדמי להוראה המוביל בדרום. המכללה משרתת את אוכלוסיית הנגב היהודית והבדואית כאחת. המכללה שואפת לספק לסטודנטים ידע אקדמי מתקדם ונרחב, התנסות מעשית, כלים ומיומנויות על מנת להשתלב במערכת החינוך המשתנה בישראל. עם סיום לימודיהם זוכים הסטודנטים לתואר ראשון בהוראה וחינוך וכן בתעודת הוראה. מזה שנתיים מתקיימים במכללה לימודים לתואר שני. המכללה מהווה גם מרכז להתפתחות פרופסיונאלית למורי הדרום.

כיום לומדים במכללה כ-3800 סטודנטים, יהודים ובדואים, במגוון מסלולים. הסטודנטים לומדים בסביבה רב-תרבותית ורב-לשונית. הלימודים מתקיימים בשפה העברית ובמקביל בשפה הערבית במסלולים הבדואים. שילוב התרבויות העשיר משקף את המורכבות האתנית של הנגב. הקורס הייחודי לרב-תרבותיות המתקיים במכללה מציע דיאלוג מתמיד בין הסטודנטים היהודים והבדואים הלומדים זה על תרבותו ואור חייו של זה.

מכללת קיי מאופיינת במעורבות רחבה בקהילה בתחומי החברה והחינוך, בהכשרות לאוכלוסיה היהודית והבדואית, בחיזוק הבנה הדדית בין מגזרים, בהפחתת תפיסות סקטוריאליות ודעות קדומות, ובנטילת אחריות להתפתחות מקצועית של סגלי חינוך באוזר הדרום. המכללה שותפה פעילה ומעורבת בפרויקטים אזוריים בישובי הנגב ויוזמת ומפתחת פרויקטים רבים המשפיעים ישירות על החינוך ביישובים רבים בנגב.

מטרותיה האקדמיות של המכללה לחינוך ע"ש קיי הן אלה: להכשיר מורים מנהיגים בעלי יוזמה שיובילו את בית הספר והקהילה לעתיד; להכשיר מורים שיכולים לתפקד בסביבה רב-תרבותית; ולהגיע לכל התלמידים בקהילה. האתגר העומד בפני המכללה הוא למצוא את הדרכים המתאימות למימוש חזונה ויעדיה.