מוסדות אקדמים בישראל

המכללה האקדמית בית ברל

לוגו המכללה האקדמית בית ברל


המכללה האקדמית בית ברל היא מוסד אקדמי רב-תחומי ומקום של תרבות. מוריה, עובדיה והלומדים בה, יהודים כערבים, מאמינים כי חינוך הוא אמצעי לשינוי חברתי ולשיפור החיים. מטרתו היא לאפשר ליחידים, לקבוצות ולקהילות בחברה הישראלית מימוש עצמי, הכשרה מקצועית מתמשכת, יצירה, מחקר והזדמנויות ללמידה לשמה. גם התרבות הפנים-ארגונית במכללה היא של אכפתיות ואחריות הבאה לידי ביטוי בעשייה היומיומית שלנו לטובת הקהילה ובדוגמה אישית לסטודנטים לאורך תקופת הכשרתם.

המכללה מקיימת חזון זה הלכה למעשה באמצעות ההיצע הרחב של תכניות לימוד גמישות המאפשר קידום לכל שדרות האוכלוסייה בישראל. כ- 10,000 סטודנטים לומדים בארבעת בתי הספר שלנו: בית הספר לחינוך, בית הספר לחברה ומנהל, המדרשה – בית הספר לאומנות, והמכון האקדמי הערבי לחינוך, לתואר ראשון, לתואר שני וללימודי תעודה שונים. תכניות לימודים אלו מהוות מסגרות לפיתוח, להעמקת ידע ולהכשרה לקראת מילוי תפקידים מקצועיים בתחומי החינוך וההוראה, האמנות, החברה והתרבות, וכוללות מגוון עצום של חוגים במדעי הרוח, במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הטבע והסביבה, במתמטיקה, במדעי התקשוב, ובאמנות פלסטית, דיגיטלית וקולנוע, ואחרים.