פרויקט 'טמפוס- איריס'
קידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל לעידוד השכלה, מחקר וחדשנות.

איריס - פרויקט לקידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל אושר למימון במסגרת הקהילה האירופית, סוכנות EACEA, תחת תכנית TEMPUS
(Trans-European Mobility Program for University Studies) בקול קורא חמישי של התכנית.

איריס הוא פרויקט תלת שנתי 2012-2015 (מתחיל באמצע אוקטובר 2012) הכולל 18 שותפים בישראל ובאירופה. בישראל משתתפים בפרויקט מוסדות אקדמיים מהפריפריה ומהמרכז, מכללות להנדסה ולמדעי החברה, מכללות לחינוך ומכללות ערביות.
 
 

university of Bristol EAIE LUIC WUT beit berl varm al-Qasemi
KAYE sapir Che ESMU PHK HIT
Tel Aviv Univesity Website

The Max Stern Yezreel Valley College

NUIS

ISRAEL MINISTRY OF FORGEIN AFFAIRS DIVISION FOR CULTURAL & SCIENTIFIC AFFAIRS Shenkar
 

Project number 530315-TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPGR
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.