Summer School – הכנה לחטיבת ביניים

קורסי נוער

Summer School
הכנה לחטיבת ביניים

מטרת התכנית

בעקבות הפערים הרבים שנוצרו לתלמידים ולתלמידות במסגרות החינוך הפורמאליות, החלטנו לצמצם את הפערים ולחזק את יכולות הלמידה שלהם במקצועות החשובים ביותר: באנגלית, במתמטיקה, בסייבר ובטכנולוגיה, באמצעות שיטות למידה פשוטות ליישום, משחקים אינטראקטיביים ותרגול חווייתי בקבוצות קטנות, כהכנה לקראת הלימודים בחטיבות הביניים.

כיצד מתקיימים הלימודים?

הלימודים מתקיימים במכון הטכנולוגי בקבוצות קטנות של עד 21 תלמידים בכל קבוצה, המחולקות לפי קבוצות גיל ומבדק התאמה שיישלח לתלמידים, טרם תחילת הלימודים. בתום כל שיעור, התלמידים יתבקשו לעשות שיעורי בית ולחזור על החומר לקראת השיעור הבא, ובתחילת כל שיעור תיעשה בתחילת כל שיעור, על מנת ליישר את הבנת החומר הנלמד בין כלל התלמידים בכיתה.

למי זה מתאים?

הלימודים מתאימים במיוחד כהכנה לחט"ב לתלמידים העולים לכיתות ו', וז' לפי קבוצות גיל.

מה לומדים?

סילבוס להורדה

הכנה לחט"ב באנגלית

4 מפגשים | 8 ש"א

 • השלמת משפטים ותרגול אוצר מילים

 • חזרה על חוקי הדקדוק:
  Past Simple, Present Simple, Present Progressive, Present Progressive

 • משפטי שאלה – Wh Questions

 • הבנת הנקרא, הבנת הנשמע וניתוח טקסטים – Unseen

 • זמנים וחזרה על שמות גוף

 • כללי האיות הנכון ותרגול קריאה

הכנה לחט"ב במתמטיקה

4 מפגשים | 8 ש"א

 • תרגול וחזרה על סדר פעולות חשבון
 • שברים, אחוזים ושברים עשרוניים
 • בעיות מילוליות, הבנת הנקרא ושיטות פשוטות לפתרון
 • משוואות אלגבריות
 • פונקציות וקריאת גרפים

סדנת סייבר ובינה מלאכותית

4 מפגשים | 8 ש"א

 • מבוא לסייבר, אבטחת מידע ובינה מלאכותית
 • כללים חשובים לזיהוי איומים וזיהוי סכנות ברשת
 • Fishing & Data: טכנולוגיות זיהוי פנים: סדנת איסוף וניתוח נתונים
 • ChatGPT & Rubybot: יצירת תוכן, חדשנות ולמידה במגוון כלי AI ובינה מלאכותית

כמה זה עולה?

עלות כל קורס הינה 400 ₪ ולנרשמים לשני קורסים או יותר, תתקיים סדנת צילום בסמארטפון + הפקת קליפ מתוצרי התלמידים.

מתי מתקיימים הלימודים?

הלימודים מתקיימים במהלך חודש יולי 2023, בימי א', ג' וד' בין השעות 10:00-14:00

הרשמה

לרישום יש למלא את הפרטים בטופס ולשלוח אותו לרכז תכניות הלימוד, אמיר נריה ציון, במייל: amirzion@hit.ac.il

שדות המסומנים ב (*) הם שדות חובה