עיצוב

סיגל סיצ'י גלעד

סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
בוגרת קורס עיצוב המוצר



מתיק העבודות של סיגל :
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד
סיגל סיצ'י גלעד