עיצוב

מיכל דורמן

מיכל דורמן
מיכל דורמן
בוגרת קורס עיצוב המוצרמתיק העבודות של מיכל:
מיכל דורמן
מיכל דורמן
מיכל דורמן
מיכל דורמן
מיכל דורמן
מיכל דורמן
מיכל דורמן