מיני אתרים

תקציר הקורסים

שמות הקורסים:
לקבלת פירוט לחץ על הקורס:
 


 
 


 
 
 


מבוא לאנרגיה חלופית Introduction to Renewable Energy
 
מטרת הקורס: להקנות לסטודנט הבנה בסיסית וידע כללי בתחום האנרגיה החלופית. בתום הקורס יוכל התלמיד לנתח ולתכנן מערכות המפיקות חשמל ממקרות אנרגיה ברי קיימה.

הנושאים שיילמדו בקורס: עקרונות חסכון בשימוש באנרגיה. מבוא לטכנולוגיות של יצירת אנרגיה קונבנציונלית. אנרגית מים (מפלים, גלי ים, זרמי ים וזרמי אוקיאנוס). אנרגית רוח. אנרגיית שמש (תרמו ופוטו-וולטאי). אנרגיה גיאותרמית. אנרגיה של ביו-מסה. אנרגיה של מימן ותאי דלק. אנרגיה גרעינית. שימוש באנרגית פסולת. שילוב מקורות אנרגיה חלופית.
 
 

יסודות מדעיים לאנרגיה חלופית Scientific Basis for Renewable Energy
 
מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי בכימיה כללית, תרמודינמיקה ובביולוגיה שיהווה בסיס ללימודי ההמשך באנרגיות מתחדשות.

הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. עקרונות ומושגי יסוד בכימיה: אטום, יסודות, איזוטופים, מבנה הגרעין ורדיואקטיביות, מולקולות, תרכובות, יונים.
 2. תגובה כימית וחישובים סטויכיומטריים.
 3. מערכה מחזורית: אנרגיית יינון, רדיוס אטומי, ערכיות, אפיניות אלקטרונית.
 4. קשרים כימיים במולקולות- מבני לואיס, רזוננס.
 5. קשרים בין מולקולרים: קשרי דיפול-דיפול, קשרי דיספרסיה, קשרי מימן.
 6. מספרי חימצון מבוא לתגובות חימצון חיזור.
 7. שיווי משקל כימי, עקרון לה שטליה.
 8. מצבי צבירה: גז, נוזל ומוצק.
 9. תכונות המתכות ואפקט פוטואלקטרוני.
 10. מקרו מולקולות: פחממות, שומנים, חלבונים, פולי נוקליאוטידים.
 11. תיאוריה של התא החי.
 12. מיקרואורגניזמים.
 13. מטבוליזם – יצורים אוטוטרופים והטרו טרופים.
 14. ביו-אנרגיה. מיטוכונדריה, כלורופלסטים.
 15. קינמטיקה: תאור התנועה, קווי זרימה, ומאזני מסה.
 16. דינמיקה: מאמצים, חוק ניוטון, זרימה למינרית וזרימה טורבולנטית.
 17. מכשירי מדידה בזרימה.
 
 

מערכות אלקטרוניקת הספק לאנרגיה חלופית Electronic Power Systems for Renewable Energy

מטרת הקורס: הקניית ידע באופן הפעולה של ממירי חשמל אלקטרונים ממקורות אנרגיה חלופיים למתח רשת קונבנציונלית. בקורס יתואר המבנה ואופי הפעולה של ממירים אלקטרונים, בקרה ושימור אנרגיה חשמלית בעזרת התקני מולכים למחצה, שיטות לניתוח ממירים, בחירת טופולוגיות ובחירת רכיבים אקטיביים ופסיביים.

הנושאים שיילמדו בקורס:
 • מבוא.
 • סקירה של מקורות אנרגיה חלופיים, מאפייניהם החשמליים והבסיס למערכות המרה אלקטרוניות.
 • הרכיבים העיקריים במערכות הספק אלקטרוניות ואופייניהם.
 • דיודות להספקים גבוהים.
 • תיריסטורים להספקים גבוהים. MOSFET. Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) .
 • מעגלי דיודות ומיישרים. מיישרים לא מבוקרים. מיישרים מבוקרים.
 • ממירים DC-DC ממותגים. ממירים DC-DC ממותגים לא מבודדים. ממירים DC-DC ממותגים מבודדים. ממירים DC-DC ממותגים עם קומוטציה רכה.ממירים מהפכים - DC-AC. ממיר גל מרובע המבוסס על גשר שלם. PWM – ממיר מבוסס גשר שלם.
 • ממיר תהודה. ממיר מבוקר על-ידי רשת החשמל.
 • מחולל חשמל המוזן משני המקורות.
 
 

מערכות אנרגיה של רוח ומים Wind and Water Energy Systems
 
מטרת הקורס: בקורס זה ילמד הסטודנט את יסודות ארו דינמיות, אופינים של משאבי רוח ומים, יסודות של טורבינות וגנרטורים. הסטודנט ילמד שיטות הדמיה המתאימות. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בשיקולים של ניתוח ותכנון מערכות הספקת חשמל המבוססות על מתקני רוח ומים.

הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. מבוא - סקירה של מתקנים והתפתחות של רוח\מים ממירי אנרגיה.
 2. אופיינים של משאבי רוח - אופיינים של מהירות הרוח.יחסים בין מהירות הרוח להספק. חלוקת הרוחות וסטטיסטיקה. התפוקה של אנרגית רוח.
 3. יסודות של טורבינות רוח- תכונות של בניית המערכות.רכיבים של מערכת רוח. ארו דינמיקה של טורבינות רוח. אופייני הספק של הרוטור.
 4. אופיינים חשמליים של טורבינות רוח - המרת אנרגיה מכני-חשמלי. טורבינות רוח בעלי מהירת קבועה ומהירת משתנה. מחולל סינכרוני ומחולל השראה.
 5. הדמיה של טורבינות רוח- מודל ארו דינמי. מודל של טורבינת רוח יחד עם תמסורת מכני. מודל של מחולל השראה.
 6. אופיינים של משאבי מים- המרה של אנרגיה תרמי של אוקיאנוס. המרת אנרגית גלים של אוקיאנוס. המרת אנרגיה של זרמי מים וגאות ושפל.
 
 
 

תאי שמשSolar Cells

מטרת הקורס: להקנות לסטודנט הבנה בסיסית ויכולת ניתוח ותכנון של מערכות המפיקות חשמל משמש בצורה ישירה.

הנושאים שיילמדו בקורס:
 • אנרגית שמש ועקרונות שימושה.
 • סקירת חומרים מוליכים למחצה ותכונותיהם.
 • תהליכי יצירה ושחלוף נושאי מטען במוליכים למחצה.
 • צמתים ועקרון פעולתם בתאי שמש. נצילות מקסימלית והפסדים בתאי שמש.
 • ייצור תאי שמש מסיליקון.
 • תאי שמש משכבות דקות.
 • תאי שמש עם נצילות גבוהה.
 • מערכות פוטו-וולטאיות ושימושן.
 
 

עקרונות ותכן תאי דלק Fuel Cells principles and Design

מטרת הקורס: ללמד את הסטודנט תכן של מערכות תאי דלק להפעלת מערכות חשמליות ואלקטרוניות. הסטודנט יכיר את מבנה וטכנולוגיות של תאי דלק, מרכיבי מערכת המבוססת על תא דלק הכוללים את מערכת הקירור מעגלי הבקרה ומעגלי ההספק ב- DC וב- AC . הסטודנט ידע לתכנן מערכת המושתתת על תאי דלק והמעגלים הנילווים.
הנושאים שיילמדו בקורס:
 • מושגים טכניים והגדרות מונחים הקשורים בתאי דלק, בטיחות בתאי דלק
 • מבוא בכימיה ותרמודינמיקה לתאי דלק
 • טכנולוגיה וסוגים של תאי דלק
 • אופיינים חשמליים של תאי דלק
 • מעגלי תמורה ומתחי ריקם
 • נפילות מתח והפסדים בעומס
 • מימושים של תאי דלק במערכות חשמליות ואלקטרוניות, מרכיבים
 • תת מערכות ומערכות של תאי דלק, בקרה על תאי דלק
 • תדלוק של תאי דלק
 • העברת אנרגיה מתאי דלק (DC ו- AC).
 
 
 

תכן מערכות סולריות Solar Cells System Design
מטרת הקורס: ללמד את הסטודנט תכן של מערכות סולריות להפעלת מערכות חשמליות. דגש יושם על הצד ההנדסי יישומי של תכנון מערכות פוטוולטאיות. הסטודנט ידע לתכנן מערכת פוטוולטאית המושתתת על מערך פוטוולטאי, מתאם, בנק מצברים, צורת חיבור והמרת חשמל. כל זה בהתאם למתקן אותו יש להזין ובהתחשב בהיבטיים כלכליים ותחזוקתיים.
 
הנושאים שיילמדו בקורס:
 • אנרגיה חשמלית קונבנציונלית
 • מבוא למערכות פוטוולטאיות
 • מאפייני קרינת השמש
 • בחירת אתרים למיקום מערכות פוטוולטאיות
 • מרכיבי מערכת פוטוולטאית ודוגמאות למערכות לשימושים שונים
 • שיקולים טכנוכלכליים ומכאניים בתכנון מערכות פוטוולטאיות
 • מוליכים למחצה וצומת p-n
 • אפיון תאים פוטוולטאיים בטכנולוגיות שונות
 • תכנון מערך פוטוולטאי
 • תכנון מערכי מצברים למערכות פוטוולטאיות
 • מערכות בקרה וממירי מקסימום הספק (MPPT)
 • תכן מערכת פוטוולטאית עצמאית למתקנים
 • מרוחקים (stand alone system)
 • תכן מערכת פוטוולטאית לחיבור ישיר לרשת החשמל (grid connected system)
 • שיקולים בהתקנה ותחזוקת מערכות פוטוולטאיות. אגירה שאובה.
 
 

רשת חכמה Smart Grid

מטרת הקורס: הקנית ידע וסקירת האתגרים העומדים כיום בפני משקי החשמל המודרניים בעולם, בתחומי רגולציה, עקרונות תפעול המערכת, מדדי איכות ואמינות אנרגיות מתחדשות ורשתות חשמל חכמות כמעטפת כוללת.
 
נושאי הקורס:
 • מבנה משק החשמל ומדיניות הרגולציה בארץ ובעולם.
 • מערכות וטכנולוגיות לייצור
 • הולכה וחלוקת חשמל. עקרונות בסיסים בתפעול המערכת
 • מדדי אמינות ואיכות החשמל. מודלים כלכליים להערכת אמינות האספקה
 • מניעים ומגמות לפיתוח רשתות חשמל חכמות חיבור אנרגיות מתחדשות ואמצעי אגירת אנרגיה למערכת החשמל
 • אוטומציה ברשתות חלוקה מערכות מניה חכמות
 • שיטות תקשורת ברשת חכמה
 • ארכיטקטורת מידע לרשת חכמה.
 
 
 

אנרגיה במשק המים Energy in the Economy water Supply
מטרת הקורס: הסטודנט יחשף למשבר המים בארץ. ילמד על מקורות המים העיקריים ועל האנרגיה הדרושה לצורך הפקת מים הראויים לשתייה. בחלק השני של הקורס יכיר שיטות להתפלת מים מליחים ומי ים, התקדמות השיטות ויישומן וזאת תוך דגש על דרישות האנרגיה של תהליכים אילו.
הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. משבר המים בישראל.
 2. מחזור הידרולוגי, חוק שימור החומר והאנרגיה.
 3. אנרגיה הדרושה לטיפול במים עיליים.
 4. אנרגיה הדרושה לטיפול במי תהום.
 5. מקורות מים חלופיים (התפלה והשבת קולחין).
 6. שיטות התפלה בתהליכי זיקוק ועקרונות הפעלתם – תהליכי אידוי ועיבוי, חימום מי הזנה, עיבוי מי תוצר, מבנים, מאייד פריצה רב דרגתי, זיקוק רב שלבי, זיקוק דחיסת אדים, שיטת "זרחין" התפלה בהקפאה.
 7. שיטות התפלה ממברנליות – שיטת האוסמוזה ההפוכה, אלקטרודיאליזה, סוגי ממברנות ותכונותיהן, מבנה מתקני ממברנות.
 8. שיקולים אנרגתיים בשיטות ההתפלה שונות.
 
 
 

מחזור בתחום האנרגיה Recycling Energy
 
מטרת הקורס: סקירת הפסולת בישראל ויעמוד על התמורות שחלו בטיפול בפסולת עם השנים. הסטודנט יחשף לצורך הכלכלי והאקולוגי לטיפול ומחזור של פסולת. במהלך הקורס ילמד הסטודנט על הפקת אנרגיה משריפה של פסולת, ביו-גז הנוצר מהטמנת הפסולת. נעמיק על גז המתאן, תוצר הלוואי של תהליך העיכול האנארובי של הבוצה. ונלמד על תהליכי ייצור של ביודיזל ממקורות שונים.
הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. הפסולת בישראל
 2. תמורות בטיפול בפסולת מוצקה לאורך השנים
 3. היבטים כלכליים ואקולוגיים בפסולת מוצקה
 4. טיפול בפסולת מוצקה: הפחתה במקור (Reduction), שימוש חוזר (Reuse), מיחזור (Recycle), התמרה (Recovery).
 5. הפקת אנרגיה (ביו- גז) מפסולת.
 6. הפקת אנרגיה בתהליכי עיכול אנארובי של בוצה.
 7. הפקת ביו-דיזל.
 
 
 

יזמות עסקית בעולם האנרגיה הירוקה והרשתות החכמות
Renewable Energy and Smart Grid Business Entrepreneurship
 
מטרת הקורס: הקורס מקנה ידע יחד עם כלים מעשיים ביסודות של ניהול יזמות עסקית. הקורס מכסה את מגוון הנושאים העיקריים הקשורים בייזום, הקמה, וניהול פעילות חדשה ו\או חברת הזנק טכנולוגית בתחומי האנרגיה הירוקה והרשתות החכמות. הקורס כולל תרגול מעשי בכתיבת תוכנית עסקית, הכנת מצגת לגיוס הון, וכד'. במסגרת הקורס יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על האסטרטגיה העסקית ועל פיתוח התוכנית האופרטיבית להקמתו ותפעולו.
הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. העולם המודרני - אתגרים של המאה ה-21, מקורות לחדשנות ויזמות טכנולוגית.
 2. מהפכת האנרגיה הירוקה והרשתות החכמות – מהחזון למציאות ומהמציאות לחלון הזדמנויות.
 3. מבוא ליזמות: מהי יזמות, השלבים בהקמתו של מיזם (משלב הרעיון ועד שלב המוצר הסופי).
 4. חדשנות טכנולוגית, אפליקטיבית וניהול קניין רוחני.
 5. אסטרטגיה עסקית: מהי אסטרטגיה, אבחנה בין אסטרטגיה עסקית לשיווקית, מודלים לניתוח אסטרטגי וכלים לניתוח הסביבה העסקית.
 6. אסטרטגיה שיווקית: פילוח שוק, מיצוב, בידול, תמהיל השיווק, ערוצי הפצה וכו'.
 7. סוגים עיקריים של מודלים עסקיים ואופני השיווק והמכיר.
 8. הכנת תוכנית עסקית (תכנים, רמת פרוט, וכדוי).
 9. קידום העסק או פרויקט בעזרת התוכנית העסקית.
 10. ניהול גיוס ההון הראשון, מקורות מימון לחברות הזנק ופרויקטים חדשים.
 11. תהליך הקמת חברה ושיתופי פעולה חדשים.