חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

הקמת חוות רוח בפינלנד בהיקף של כ-100 מגה-וואט ע"י חברה ישראלית


חברה-בת של חברת סאנפלאואר הישראלית חתמה על הסכם לרכישת רישיונות להקמת חוות רוח בהיקף כולל של עד כ-100 מגה וואט בפינלנד. בעקבות החתימה היא צפויה להקים עד 5 חוות רוח בהיקף של כ-20 מגה-וואט כל אחת. עלות הרשיונות הייתה 5 מיליון יורו. עלות הקמת חוות הרוח צפויה להיות כ-1.6 מיליון יורו לכל מגה-וואט וצפויה להימשך כשנתיים.
 חוות רוח

התמורה בגין רכישת הרישיונות הינה בסך של 50 אלף יורו לכל מגה-וואט, כאשר הסכום הכולל מוערך בכ-5 מיליון יורו לפני מע"מ. הממשלה הפינית מעניקה הטבה לתקופה של עד 12 שנים לפרויקטים בהיקף כולל שלא עולה על 2,500 מגה-וואט להפעלת חוות הרוח. לאחר השלמת הקמתן של חוות הרוח סאנפלאואר תקבל את מחיר החשמל בשוק ובנוסף השלמה להפרש בין מחיר השוק למחיר המטרה אשר הממשלה הפינית קבעה.

מחיר המטרה נקבע על סך של 8.35 יורו סנט לקילו-וואט שעה, אבל עד לסוף שנת 2015 יוענק מחיר מטרה גבוה יותר בסכום של 10.53 יורו סנט לקילו-וואט שעה. ההפרש בין מחיר המטרה למחיר השוק יחושב על בסיס מחיר שוק שלא יפחת מ-3 יורו סנט לקילו-וואט שעה. מחיר השוק נכון להיום הוא 4.36 יורו סנט לקילו-וואט שעה.

אורלי כירם, מנכ"ל סאנפלאואר מסרה: "זוהי עסקה גדולה לסאנפלאואר המשקפת את האמונה שלנו בתחום הרוח, שמהווה מנוע צמיחה עיקרי של החברה. זיהינו את פינלנד כמדינה מצוינת למימוש תכניתנו האסטרטגית להרחבת פעילות הרוח. פינלנד הינה בין המדינות הבודדות באירופה המדורגות AAA והסביבה הכלכלית, העסקית והרגולטורית בה נוחה עבורנו לביצוע השקעות. ההסכם הנוכחי עשוי להכפיל את היקף ייצור החשמל של החברה בתחום הרוח כבר בשנת 2016. תחום הרוח בפינלנד הינו בתחילת דרכו כך שבכוונתנו להמשיך לאתר הזדמנויות השקעה נוספות הן בפינלנד והן בפולין".

ברבעון הראשון של 2014 הסתכמו הכנסות סאנפלאואר ב 21.7 מיליון שקל, הרווח הגולמי צמח ל 10 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק ל 6.3 מיליון שקל לעומת 2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.