חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

על פי מחקר חדש, מדינת ישראל תוכל לייצר למעלה מ 80% מצרכי האנרגיה שלה ע"י אנרגיות מתחדשות

מחקר חדש שנערך על ידי הפורום הישראלי לאנרגיה, מלמד כי ניתן לספק כמעט את מלוא צרכי האנרגיה של מדינת ישראל בשנת 2040 ממקורות אנרגיה מתחדשים.

מסקנות המחקר מתבססות על סימולציה, ובוחנת תרחישים שונים לפיתוח משק החשמל העתידי של ישראל. הסימולציה בוחנת את הביקוש החזוי לחשמל בישראל מול פוטנציאל הפקת החשמל ממקורות מתחדשים שונים, דוגמת אנרגיית הרוח, השמש, ביו-מסה וגלי הים, על בסיס טכנולוגיות הקיימות כיום, בשילוב מערכות לאגירת חשמל ובגיבוי מקורות קונבנציונאלים. זאת, על פני 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה – על מנת להבטיח את יציבות ואמינות אספקת החשמל.

לסימולציה נלוותה אופטימיזציה כלכלית על בסיס עלות הדלקים כיום, המלמדת כי יישום נרחב של אמצעים להתייעלות אנרגטית בישראל, יאפשר לספק עד 80% מתצרוכת החשמל בשנת 2040 ממקורות מתחדשים – בעלות זהה לעלות הפקת החשמל ממקורות קונבנציונלאיים מזהמים (ללא התייעלות). המשך מגמת ההוזלה בעלויות האנרגיה המתחדשת ועלייה נוספת במחירי הדלקים אף תאפשר הפקה של למעלה מ-90% מתצרוכת החשמל במשק בשנה זו.
 
אנרגיות מתחדשות
 
עיקרי המחקר: קובעים כי עד שנת 2040 אפשר לייעל את השימוש בחשמל בכ־38% מסך הצריכה (ביחס לתרחיש הבסיס), ולהגיע לצריכה של 63 מיליארד קוט"ש בשנה. ניתוח עומק של הבנייה העתידית בישראל ושימוש באמצעים של "בנייה ירוקה", מצביע על יכולת הפחתת צריכת האנרגיה לאִקלום ביותר מ־50%, 7.3% מסך הביקוש במשק בכל המגזרים.

במסגרת המחקר בוצע ניתוח של פוטנציאל ייצור חשמל מאנרגיה רוח בים, המצביע על פוטנציאל גבוה ואף כלכלי לשימוש במקור זה. כמו כן, בוצע חישוב חדש של הפוטנציאל לייצור חשמל תוך שימוש כפול של קרקע (בניינים – גגות וקירות, מאגרי מים, ועוד), ונמצא כי מרבית האנרגיה הסולארית יכולה להבנות בשטחים בנויים.