חדשות ואירועים

חדשות ואירועים

EcoTable

הסרטון מציג שולחן אינטראקטיבי המתאר כיצד ניתן לשלב ולהשתמש באנרגיה חלופית בחיי היום יום.

EcoTable הוא שולחן אינטראקטיבי שמאפשר להכיר ולהבין עקרונות של אנרגיה ירוקה דרך משחק והתנסות.
נוצר על ידי המעבדה לאינטראקציה במכון טכנולוגי חולון, בשיתוף פעולה עם מרכז המצוינות לאנרגיות חלופיות ורשת חכמה.

___________________

EcoTable is an interactive table teaching renewable energy concepts through playful interaction.
Created by the Interaction Lab, HIT in collaboration with the Renewable Energy and Smart Grid excellence center.