מיני אתרים

מעבדה למתח גבוה

 
המעבדה עוסקת בנושאים הבאים:
  1. פריצות חשמליות במרווחי אוויר חישוב ומדידות מתח הופעת קורונה ומתח פריצה במרווחים אוויריים עם אלקטרודות שונות, השפעה של צורת האלקטרודות, מחסום במרווח אוויר ותנאים אטמוספריים על מתח פריצה.
  2. פריצות חשמליות על פני מבודדים (רשיפות) חישוב ומדידת מתח רשיפה . השפעת תנאים אטמוספריים וצורת האלקטרודות על מתח רשיפה.
  3. מודל של מיישר קסקדי (כפל מתח גבוה רב דרגתי) חישוב ומדידת גליות מתח ומפל מתח במיישר.
  4. מודל של רשת מתח גבוה לימוד אפיוני רשת עם נקודת אפס מבודדת או מוארקת דרך סליל פטרסן. חישוב ומדידת מתחים וזרמים של רשת במצב תקין ובמצב מגע חד פאזי לאדמה ובעת הופעת אסימטריה.
  5. מדידת התנגדות הבידוד על ידי מגהאוהם-מטר ומדידת tan  הבידוד על ידי גשר.
  6. לימוד שיטות מדידה והערכת תוצאות המדידה. לימוד תכונות ושיטות מדידה של התנגדות ההארקה ובדיקת שלמותה.
  7. כללי בטיחות בעת עבודות במתקני חשמל. מבני בידוד ובדיקת במתח יתר של מבודדים לימוד באופן מעשי של מבודדים לקווי מתח גבוה, למסדרים לציוד ומדידת מתח רשיפת מבודדים. לימוד באופן מעשי של: 1. מבני בידוד גנראטורים וכבלים. 2. מבנה מגני ברק ושנאי מדידה