התערוכה בתקשורת

תסתכלו עליהן ותראו אותנו - פרויוקט "ראויות" מתוך תערוכת הבוגרים