התערוכה בתקשורת

עניין רב בפרויקטים העוסקים בתחום המזון והמטבח המוצגים בתערוכת הגמר של המכון הטכנולוגי חולון