התערוכה בתקשורת

"אני נאלץ לפטר אותך כי יש לך רחם" - פרויקט מתוך תערוכת הבוגרים