תקשורת
חזותית
אוצרת: ג'ודית אשר
עיצוב
תעשייתי
אוצרת: נעמה שטיינבוק
עיצוב
פנים
אוצר: ראובן גבעתי