מספרים על התואר השני

ראובן הוניאט, מצטיין דקאן, הפקולטה להנדסה, תואר שני