מספרים על התואר השני

"הקורסים בתואר השני נוגעים באופן ישיר לעיסוק היומיומי שלי"