מספרים על התואר השני

"העברת ידע באמצעות טכנולוגיה- זו הדרך שלי לעבוד עם אנשים ולהשפיע"