מספרים על התואר השני

"גאה בעצמי שהצלחתי לסיים את התואר השני בהצלחה במקביל להישגים נוספים"