הרצאות ומרצים

הרצאות ומרצים

שימוש בטאבלטים לצרכי למידה משמעותית בכיתה (סקירה)

מהי למידה משמעותית ניידת?
שימושים בלמידה ניידת לשינוי תהליכי למידה בכתה. הטמעה של למידה משמעותית ניידת במכללה אקדמית לחינוך
 
ד"ר אסנת דגן, ראש היחידה האקדמית לתקשוב המכללה האקדמית בית ברל
עוסקת זה שנתיים בהטמעת תקשוב לסגל המכללה. תחומי עניין ומחקר: חינוך טכנולוגי ושילוב תקשוב במטרה לשנות תהליכי למידה והוראה בחינוך הגבוה ובבתי הספר.