הרצאות ומרצים

הרצאות ומרצים

כלים חינמיים ללמידה שיתופית (סדנה)

מטרת הסדנה - היכרות והתנסות בזירות טכנולוגיות ללמידה והדרכה שיתופית.
במהלך הסדנה נתנסה במספר כלים טכנולוגיים חינמיים בתהליך למידה שיתופית:

Erly - הצגת מאפיינים של למידה שיתופית במרחב תוכן משותף

Voicethread- דיאלוג מקוון אודות הדרכה ברמות שיתופיות שונות

tricider - דיאלוג מקוון אודות הפוטנציאל הלימודי/הדרכתי של הכלים

במידה שהזמן יאפשר יוצגו/ישולבו בהתנסות כלים נוספים כגון A.nnotate, Mindomo
 

ד"ר ליזי כהן- המחלקה טכנולוגיות למידהHiT

• יועצת אקדמית לחדשנות טכנולוגית בחינוך

• מנהלת התכנית "אקדמיה ברשת - MOOCs במערכת החינוך", משרד החינוך

• ייעוץ למפמ"רים אודות שילוב טכנולוגיה בתחום הדעת, משרד החינוך

• מרצה במכון הטכנולוגי - טכנולוגיות למידה; סמינר פרויקט גמר

• מרצה במכללת לוינסקי לחינוך - טכנולוגיות למידה מתקדמות; תכנון לימודים

 

 

דרישות קדם לסדנה

יש להגיע עם מחשב אישי או טאבלט