קורסים משנים קודמות

שיוויון מגדרי בקהילה

הקורס "סטודנטיות/ים יוצרות/ים שיוויון מגדרי בקהילה" מציג מושגים העוסקים במגדר: מין, מגדר, פמיניזם ועוד.
הקורס עוסק בהבדלים בין נשים לגברים: אבולוציוניים, ביולוגיים, פסיכולוגיים, קוגניטיביים והתנהגותיים, חינוכיים ותעסוקתיים ונידונו בו סוגיות נוספות כגון: הטרדה מינית, הבדלי משא ומתן בין גברים לנשים ומשחקי תפקידים, שילוב עבודה משפחה ובריאות נשים.
במהלך הקורס הסטודנטים והסטודנטיות קיבלו ידע וכלים להעצמה אישית, לתודעה חברתית ורצון ביצירת שינוי חברתי בקהילה, בנושא אי השיוויון המגדרי בחברה.
הסטודנטים והסטודנטיות יצאו לקהילה ויוצרו שינוי חברתי בנושא מגדרי בקהילה על ידי ביצוע פרויקטים בקהילה.
מבין הפרויקטים שנוצרו השנה: לומדה בנושא זכויות נשים בהריון, "פרוייקט מחשבה"- עידוד נשים ללמידה של מדעי המחשב, יצירת פרוייקט מנטורHIT- סטודנטיות למען סטודנטיות ועוד.
הקורס הועבר בהנחייתה של בשמת שלום-טוצ'ין, מרצה במחלקה ללימודים כלליים.
השתתפות בקורס מקנה לסטודנטים נקודות זכות או/ ו מלגות.