מיני אתרים

ציטוטים

"מי שנותנת מתוך שמחה, נותנת הכי הרבה"

"מי שנותנת מתוך שמחה, נותנת הכי הרבה"
אמא תרזה