מיני אתרים

ציטוטים

"כשאתה נותן ומתרוקן זו הקרבה, כשאתה נותן ומתמלא זו אהבה"

"כשאתה נותן ומתרוקן זו הקרבה, כשאתה נותן ומתמלא זו אהבה"
נורית גוילי