מזכירויות

 

הפקולטה להנדסת חשמל
בניין 5, קומה 2
אסתי טל טובית רוטשס מירי אסיאס
רכזת הנדסת תקשורת
03-5026690
רכזת חשמל ואלקטרוניקה
03-50267060
רכזת לימודי מוסמכים ומזכירת דקאן
03-5026800
יצחק בעל צדקה מרים צ'רץ אילנית דובלרו
ראש מינהל הפקולטה
03-5026631
רכזת הפקולטה להנדסת חשמל
 
מרים צ‘רץ
03-5026551
רכזת הפקולטה להנדסת חשמל
03-5026553

הפקולטה למדעים
בניין 8, קומה 4
 
דנית ממרוד-כהן
אהובה אורן
מיטל סנקש
ע.דקאן הפקולטה למדעים
 
03-5026560
רכזת מדעי המחשב
שנים ב' ו ג'
03-5026528
רכזת מתמטיקה ומתמטיקה שימושית
03-5026601
רכזת מדעי המחשב שנה א'
 
03-5026528
רכזת הפקולטה
 
לימור כהן
03-5026798

 
 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה
בניין 1, קומה 6
 
אילנה בן-נון אתי חכים
רכזת
03-5026876
noa@hit.ac.il
רכזת הפקולטה
אילנה בן-נון
03-5026744
רכזת לימודי מוסמכים
03-5026836

 
 
 
הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בנין 5, קומה 1
לימודים כלליים ולימודי אנגלית
בניין 5, קומה 3
ירדנה סנקר
דליה שטיין
רכזת תואר ראשון
03-5026612
רכזת תואר שני
טל: 5026672
רכזת המחלקה
 
03-5026660

הפקולטה לעיצוב
בניין 6, קומה 4
לאה קריכלי
רכזת עיצוב תעשייתי
טל: 03-5026828
דוא”ל: moranh@hit.ac.il
רכזת עיצוב תקשורת חזותית
03-5026816
רכזת עיצוב פנים
03-5026907
עוזר דקאן הפקולטה
03-5026816
 
עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים
03-5026851
רכזת הפקולטה
03-5026711


 
המזכירות האקדמית
בניין 5 קומה 2 חדר 204-207
טל‘: 03-5026666 (שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1)
קבלת קהל: ימים א‘-ה‘13:30-09:00
רכזת ללימודי תואר ראשון
03-5026512
 
רכז מזכירות אקדמית
גיל אחרק
03-5026699
 
מזכירת ראש מינהל הסטודנטים ומרכזת לימודי מוסמכים
03-5026686