מלגות מצויינות על סמך נתוני קבלה גבוהים

מלגות מצויינות על סמך נתוני קבלה גבוהים
 
תואר ראשון

זכאים
מועמדים או סטודנטים בשנה א' בלבד במסלול לימודים מלא.
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודים במסלולים הטכנולוגים
‪ציון פסיכומטרי 660-699: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי‬‬‬
ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מילגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי.‬
ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מילגה על סך שני שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 90-94: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי‬
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודי עיצוב
חמשת הסטודנטים המתקבלים לכל מחלקה (עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, עיצוב תקשורת חזותית), שישיגו במבחני המיון את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו מילגות בשיעורים הבאים:

מקומות 2-1: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי.‬
מקומות 5-3: מילגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬

הבהרות
  • המילגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים‬‬‬.
  • המילגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה בלבד.‬
  • המילגה ניתנת רק לסטודנטים, שייגשו לבחינות סוף סמסטר א‘ בשנה הראשונה.
  • סטודנטים מקבלי מלגות יחויבו בפעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 25 שעות בשנה.
  • אין צורך להגיש בקשה. הזכאות ניתנת אוטומטית עם הקבלה ללימודים
 
 
מידע וטפסים
 

 
תואר שני
 
לסטודנטים המתקבלים למסלולים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ניהול טכנולוגיה ועיצוב משולב תינתן מלגה לפי זכאות בשנה הראשונה ללימודים במסלול מלא בלבד.
 
זכאים
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 85 ומעלה-יקבל מלגה בגובה של 30% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 90 ומעלה-יקבל מלגה בגובה של 40% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
לסטודנטים המתקבלים למסלול טכנולוגיות למידה
 
זכאים
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 90 ומעלה-יקבל מלגה בגובה של 40% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.
 
תנאי לזכאות מלגת נתוני קבלה לתואר שני
סיום 15 נ"ז בשנה א' של התואר השני בהצלחה. מתן המלגה אינו מותנה בשעות פעילות בקהילה.

סטודנטים הזכאים למלגה נתוני קבלה גבוהים לתואר שני יקבלו הודעות מטעם הפקולטה בה הם לומדים.
 
‬הבהרות
  • המילגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים‬‬‬.
  • המילגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה בלבד.‬
  • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' (בתנאי סיום 15 נ"ז בשנה הראשונה) באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
  • לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במהלך סמסטר ב' או סמסטר קיץ, העברת המלגה תעשה במהלך סמסטר ב' של השנה העוקבת (בתנאי סיום 15 נ"ז בשנה הראשונה).
 
מי מטפל בך ?
דקאנט הסטודנטים
רכז סיוע אקדמי וכלכלי, מר זוריק מקייבסקי
בניין 1, קומה ראשונה, חדר 106 א'
טלפון:
03-5026842
דוא"ל:
zorik@hit.ac.il