לוח שנה אקדמי - תשע"ח

לוח שנת הלימודים תשע"ח (2017 – 2018)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום א' ב' חשון 22.10.2017
חנוכה יום א' כ"ט כסלו 17.12.2017 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום א' ה' שבט 21.1.2018
מועדי א' 22.1.2018-16.2.2018
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' ג' אדר 18.2.2018
תענית אסתר יום ד' י"ג אדר 28.2.2018 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ה' י"ד אדר 1.3.2018 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' י"ג ניסן 29.3.2018
פסח 30.3.2018-06.4.2018 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום א'
כ"ג ניסן 8.4.2018
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד'
כ"ו ניסן
11.4.2018
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' ב' אייר 17.4.2018 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' ג' אייר 18.4.2018 חופשה לסטודנטים
יום העצמאות יום ה' ד' אייר 19.4.2018 חופשה
שבועות
יום א'
ו' סיוון
20.5.2018
חופשה
היום האחרון לסמסטר ב' יום ו' י"ח סיוון 1.6.2018
ימי השלמות
יום א'
יום ב'
כ' סיוון
כ"א סיוון
3.6.2018
4.6.2018
לימודי השלמות לשיעורים שבוטלו בשל חגים ומועדים. ייתכנו מבחנים באנגלית ולימודים כלליים
מועדי א' 5.6.2018 - 30.6.2018
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' י"ח תמוז 1.7.2018
צום ט' באב יום א' י' אב 22.7.2018 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' כ"ז אלול 7.9.2018
מועדי א' 13.9.2018- 19.10.2018
תשע"ט היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט יום א' י"ב תשרי 21.10.2018
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ד' י"ב חשון 1.11.2017
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס לזכר יום השואה והגבורה יום ד' כ"ו ניסן 11.4.2018
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג' ב' אייר
17.4.2018
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים