שירותי מסחר

לרשותם של הסטודנטים, סגל המכון ומבקריו עומדים מספר מתחמי מסחר וקפיטריות במחירים הוגנים ומותאמים.
 
לאור המצב, הקפיטריות והחנות אינן פועלות במשך התקופה בה הלמידה מתבצעת ב ZOOM