צור קשר

צור קשר


פרופ' עמוס נוטע
ראש מסלול בחירה אבטחת איכות ואמינות בפקולטה לניהול טכנולוגיה

מכון טכנולוגי חולון HIT
e-mail: amosno@hit.ac.il
ד"ר אריאל בניס
מנהל מעבדת SIAS(מעבדה למערכות חכמות, נבונות ומסתגלות)
מכון טכנולוגי חולון HIT
e-mail: mailto:arrielb@hit.ac.il
       
ד"ר אפריים לאור
ראש וחבר משלחות מבצעיות רבות לזירות אפר"ן.

חגית מנדלביץ
מהנדסת מערכות

מכון טכנולוגי חולון HIT
e-mail: mailto:hagitmen@gmail.com